"Wejście w życie praw i obowiązków stron określonych w umowie sprzedaży uzależnione jest od wydania zgody przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez spółkę kontroli nad Intra, co ma nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. pod rygorem wygaśnięcia umowy sprzedaży" – czytamy w komunikacie.

Podstawową działalnością Intra jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek oraz szpitali. Wartość sprzedaży Intra wyniosła w 2015 r. ok. 856 mln zł. Intra nie prowadzi działalności w zakresie detalicznej sprzedaży produktów farmaceutycznych, podano również.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%

(ISBnews)