"W związku z realizowanym procesem badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz związaną z tym weryfikacją i ponowną wyceną kontraktów długoterminowych za rok 2015 oraz wcześniejszych, zarząd spółki postanawia o obniżeniu w księgach spółki przychodu oraz kosztów za rok obrotowy 2015, co istotnie wpływa na obniżenie wyniku spółki za okres 01.01.2015-31.12.2015" – czytamy w komunikacie. 

"Przeprowadzona weryfikacja wpłynęła również na zmianę wartości sprzedaży i kosztów, a co za tym idzie również wyników, za poprzednie okresy sprawozdawcze. Jednocześnie, kierując się zasadą ostrożności zarząd i rada nadzorcza, postanowili utworzyć dodatkowe rezerwy na ewentualne straty w przyszłości" – podano również.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)