We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł  13,97 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 34,18 mln zł wobec 36,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 760,82 mln zł w 2015 r. wobec 971,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 10,21 mln zł wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)