"Wartość obecnego portfela zamówień grupy wynosi ok. 621 mln zł. W I kwartale 2016 roku ZUE zawarła kontrakty opiewające łącznie na ok. 77 mln zł. Dodatkowo spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 28 mln zł" czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy Grupa ZUE, wynosi natomiast ok. 16 mld zł.

"Niezależnie od uczestnictwa w dużych przetargach w obszarze krajowej infrastruktury kolejowej, na których rozstrzygnięcie czekamy, aktywnie pozyskujemy także mniejsze zlecenia z terminem zakończenia robót budowlanych do końca 2016 roku, a także bierzemy udział w przetargach na rynkach zagranicznych. Pozyskiwanie z dobrym skutkiem zadań o mniejszej wartości pozwala nam na bezpiecznym poziomie utrzymać wartość naszego portfela zamówień" – powiedział prezes ZUE Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)