We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 95,48 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 146,65 mln zł wobec 130,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 088,67 mln zł w 2015 r. wobec 2 028,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 78,46 mln zł wobec 56,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)