"Spłata kredytu została dokonana ze środków pochodzących z działalności operacyjnej Aero 2 Sp. z o.o. - spółki zależnej od spółki" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w związku z całkowitą spłatą wszelkich kwot należnych z tytułu umowy kredytu oraz innych dokumentów finansowania, które jej dotyczyły, w tym odsetek, opłat, kosztów oraz prowizji, bank bezwarunkowo i nieodwołalnie zwolnił wszelkie zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu, podano również.

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)