Zysk operacyjny wyniósł 13,09 mln USD wobec 0,37 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,26 mln USD w 2015 r. wobec 26,3 mln USD rok wcześniej.

EBITDA w okresie 2015 r. wyniosła 15,97 mln USD wobec 6,76 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)