We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła 3,18 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 23,12 mln zł wobec 213,67 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,56 mln zł w 2015 r. wobec 93,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 37,7 mln zł wobec 339,42 mln zł straty rok wcześniej.

Lark.pl S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B).  Na koniec 2015 roku w skład grupy kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., oraz podmioty nie objęte konsolidacją - Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o.

(ISBnews)