Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wyniosła 108,21 mln zł wobec 72,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,01 mln zł wobec 40,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 1 323,35 mln zł w 2015 r. wobec 1 232,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 97,66 mln zł wobec 104,31 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Empik Media & Fashion jest dystrybutorem produktów z kategorii media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion jako spółka holdingowa.

(ISBnews)