We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,42 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 1,5 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,92 mln zł w 2015 r. wobec 131,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 31,01 mln zł wobec 39,14 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa iAlbatros (dawniej SMT, a wcześniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.

(ISBnews)