"Odpis z tytułu aktualizacji wartości WNiP, skutkujący zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto o kwotę 1,1 mln zł, został dokonany z powodu podjęcia decyzji o rezygnacji z części posiadanego oprogramowania, w związku z przyjęciem rozwiązań informatycznych efektywniejszych kosztowo oraz organizacyjnie. Odpis ten jest zdarzeniem jednorazowym. Odpis aktualizujący wartość zapasów magazynowych na towary handlowe, skutkujący zmniejszeniem wyniku netto o kwotę 1,2 mln zł, został dokonany w wyniku trwającej restrukturyzacji oferty Grupy TelForceOne w zakresie wybranych grup produktowych, które nie stanowią już kluczowego asortymentu w ofercie Grupy. W wyniku przeprowadzonych analiz część towarów o najniższej rotacji i marży zostanie usunięta z oferty, co pozwoli Grupie skupić się na najbardziej opłacalnych segmentach rynku. Proces ten jest rozłożony w czasie wobec tego analogiczne operacje księgowe mogą mieć miejsce również w przyszłych kwartałach" - czytamy w komunikacie.

Dokonane odpisy aktualizujące nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną, podkreślono również.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne.

(ISBnews)