"Decydujący wpływ na wynik miały zmiany sposobu prezentacji potencjalnych kosztów realizacji i serwisu, jednak jest to efekt jednorazowy" - napisał p.o. prezesa Marek Tiahnybok w liście do akcjonariuszy.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto za cały 2015 r. wyniosła 7,89 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 8,33 mln zł wobec 8,2 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 720,89 mln zł w 2015 r. wobec 562,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 9,84 mln zł wobec 7,91 mln zł straty rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)