Rekomendacja została wydana przy cenie 31 zł, zaś w środę, ok. godz. 9:05 kurs akcji wynosił 33 zł, po wzroście o 1,95% wobec ostatniego zamknięcia.

"W styczniu'16 Grajewo sfinalizowało transakcję przejęcia niemieckich aktywów Pfleiderera po atrakcyjnych mnożnikach (4,2x EV/EBITDA'15). Przy uwzględnieniu zapowiadanych synergii i efektów nowych inwestycji, a także biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku płyt drewnopochodnych spółka handlowana jest z istotnym dyskontem do porównywalnych podmiotów. Dodatkowo wysoka generacja gotówki (wolne przepływy pieniężne 10-20% kapitalizacji) daje pole do silnych strumieni dywidend po refinansowaniu zadłużenia i obniżeniu kosztów finansowych (konserwatywnie w 2017 roku). Mając to na względzie utrzymujemy rekomendację KUPUJ dla spółki podwyższając jednocześnie cenę docelową do 40,5 zł/akcję" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM BDM prognozują, że Pfleiderer Grajewo osiągnie 19 mln zł zysku netto w 2016 r. i 29,5 mln zł w przyszłym roku, przy przychodach odpowiednio na poziomie 1 000,9 mln zł i 1 046,3 mln zł.

(ISBnews)