W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 25,2 zł. W środę ok. godziny 9.00 kurs wynosił 24,43 zł, po spadku o 0,12% od ostatniego zamknięcia.

"9 maja bank opublikuje swoje wyniki za I kw 2016 roku, które według naszych szacunków powinny być wyraźnie lepsze w porównaniu z poprzednim kwartałem. Źródeł oczekiwanej poprawy upatrujemy w znaczącym obniżeniu kosztów operacyjnych za sprawą nie tylko braku nadzwyczajnych nakładów będących obciążeniem w poprzednim kwartale, ale również oszczędności będących efektem fuzji" - czytamy w raporcie.

Broker szacuje, że bank wypracuje w 2016 roku wynik odsetkowy netto na poziomie 7,67 mld zł, wynik z tytułu opłat i prowizji w wysokości 2,76 mld zł i 2,97 mld zł zysku netto.

(ISBnews)