W środę po godz. 10-ej kurs akcji wynosił 12,10 zł po spadku o 0,98% od ostatniego zamknięcia.

"Analitycy Haitong Bank podnieśli swoje prognozy zysku EBIT w 2016E i 2017E o odpowiednio, 29% i 14%, pomimo nieznacznego obniżenia prognozowanych przychodów o, odpowiednio, 3% i 8%. Analitycy Haitong uważają, że w 2016E Trakcja będzie w stanie utrzymać wysoką rentowność (marża EBIT bliska 6%) oraz zwiększyć zysk EBIT o 24% rok do roku. Zdaniem Haitong, rynek niedoszacowuje wyników Trakcji w 2016 r., a prognoza EBIT 16E wydana przez analityków jest o 41% powyżej konsensusu. Jednocześnie Trakcja jest notowana na stosunkowo niskim poziomie 16E/17E P/Es 8.4x i 9x, co oznacza dyskonto względem lokalnych spółek porównywalnych wynoszące, odpowiednio, 27% i 17%. W maju 2016 spółka powinna ogłosić decyzję o wypłacie dywidendy, która zdaniem Haitong może wynieść ok 0,4 zł na akcję" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.

(ISBnews)