Macro Games  

Macro Games nabył 49% udziałów w amerykańskiej spółce Big Blue Marble Incorporation (BBM) za 1,1 mln USD, podała spółka. >>>>  

Inter Cars 

Inter Cars odnotował 151,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 177,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Master Pharm 

Master Pharm odnotował 8,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Qumak 

Qumak odnotował 9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PBKM 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

NWR 

OKD - spółka zależna New World Resources (NWR) - złożył 3 maja br. do sądu wniosek o rozpoczęcie procedury niewypłacalności, podała spółka. >>>>  

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wzrosła do 3 814 mln zł na koniec kwietnia 2016 r. wobec 3 756,9 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka. >>>>  

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2016 wyniosły ponad 306 mln zł i były wyższe o 41,7% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka.>>>>  

Lotos 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,27 USD/baryłkę w kwietniu 2016 r. wobec 4,33 USD/baryłkę w marcu i 7,87 USD/baryłkę w kwietniu 2015 r., podała spółka.>>>>  

mBank  

Przewodniczący rady nadzorczej mBanku zarekomenduje kandydaturę Christopha Heinsa na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar finansów na najbliższym planowanym posiedzeniu RN, wyznaczonym na 10 czerwca 2016 r., podał bank. >>>> 

Copernicus Securities 

Copernicus Securities dokonała przydziału 1 965 sztuk obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 1,965 mln zł., poinformował broker. >>>> 

Private Equity Managers, Internet Ventures

Internet Ventures FIZ - fundusz zarządzany przez grupę Private Equity Managers - którego współudziałowcem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy, inwestuje w spółkę RemoteMyApp wykorzystującą technologię strumieniowania treści multimedialnych (gier, wideo, aplikacji, muzyki) z osobistego komputera na smartfony. Inwestycja w projekt może wynieść do 6 mln zł.>>>> 

PGNiG 

Projekty zgłoszone przez firmy Egovita, ICS Industrial Combustion Systems i N-ergia zostały wybrane przez PGNiG Termika podczas "Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów", podała spółka. Zwycięskie projekty zostaną przygotowane do pilotażu i ewentualnego komercyjnego wdrożenia.>>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje rozpoczęcie w czerwcu dostaw gazu LNG do Świnoujścia w ramach kontraktów krótkoterminowych spot, podała spółka.>>>> 

X-Trade Brokers DM

Akcjonariusz sprzedający akcje X-Trade Brokers Dom Maklerski w ofercie publicznej przydzielił wszystkie 16,433 mln akcji oferowanych 1 789 inwestorom, podała spółka.>>>> 

Alior Bank,  Bank BPH  

Alior Bank złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wyrażenie zgody na nabycie części mienia Banku BPH, podał Urząd. >>>>   

Archicom

Grupa Archicom kupiła w Krakowie działkę na której powstanie ponad 50 mieszkań o łącznej powierzchni 3 370 PUM za 3,8 mln zł, poinformowała spółka.>>>> 

Torpol 

Torpol złożył najtańszą ofertą, wartą 62,67 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym na prace na linii kolejowej nr 18 Kutno - Toruń Główny, na odcinku Włocławek Brzezie - Aleksandrów Kujawski, podały PKP Polskie Linie Kolejowe.>>>> 

Budimex 

Budimex podpisał z Gminą Lublin umowę na przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy al. J. Piłsudskiego o wartości 29 947 000 zł netto, podała spółka.>>>> 

Mediatel 

Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Mediatel do końca 31 maja, podała GPW.>>>>  

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w kwietniu br. wyniosły około 44,8 mln zł i były wyższe o ok. 15,8% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów zrealizowanych w okresie styczeń - kwiecień br. roku wyniosła ok. 164,3 mln zł i była wyższa o ok. 15,7% w skali roku.>>>>  

Herkules 

Zarząd spółki Herkules zaproponuje akcjonariuszom ustalenie dnia prawa do dywidendy na 24 sierpnia, zaś dzień wypłaty dywidendy na 13 września 2016 r., podała spółka.>>>> 

Erbud 

Erbud podpisał warunkową umowę o wartości 60,82 mln zł netto na budowę obiektu hotelowego oraz obiektu biurowego w Łodzi, podała spółka.>>>>