Szacunkowa wartość zobowiązań Skarbu Państwa zapadających w latach 2016 i 2017, wg stanu na 29 kwietnia, dane w walutach oryginalnych, wg wartości nominalnej zobowiązań w mld:

2016 2017 PLN 45,8 75,0 EUR 0,5 2,7 USD 0,0 0,1 JPY 25,0 81,0 CHF 0,0 0,3

(PAP)