Idea Bank 

Grupa Idea Bank wypracowała 68,7 mln zł zysku netto skorygowanego o podatek bankowy w I kw. 2016 r. Wynik ten był o 57% lepszy niż przed rokiem, podała instytucja.>>>> 

Ferro 

Ferro odnotowało 8,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Śnieżka  

Śnieżka odnotowała 11,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

CCC 

Zarząd CCC zdecydował o rekomendowaniu wypłaty 86,02 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 2,24 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Arctic Paper

Arctic Paper podjął decyzję o formalnym rozpoczęciu prac w związku z rozważanym refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego spółki i jej spółek zależnych wynikającego z zawartych umów kredytów i pożyczek oraz pozyskaniem alternatywnego finansowania, podała spółka.>>>>  

Enea 

Enea wypracowała w I kw. 2016 r. skonsolidowane przychody na poziomie 2,94 mld zł, EBITDA w wysokości 668 mln zł i zysk netto 290 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.>>>> 

Emperia Holding, Stokrotka 

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w kwietniu 2016 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 192 mln zł i były one wyższe o ok. 21,3% r/r, podała Emperia.>>>> 

Redan 

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 51 mln zł w kwietniu 2016 r. i była o 6% wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż wyniosła 174 mln zł i była o 8% wyższa r/r, podał Redan.>>>>  

Auto Partner 

Pierwotna oferta publiczna do 23 mln nowych akcji i do 23 mln akcji sprzedawanych Auto Partner rozpoczęła się od ogłoszenia ceny maksymalnej w zapisach w transzy inwestorów indywidualnych - ustalono ją na 2,9 zł, podała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.>>>>  

Cyfrowy Polsat, Midas   

Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji, by osiągnąć 100% udziału w kapitale Midasa i wycofać akcje z obrotu giełdowego, podał Cyfrowy Polsat.>>>>  

Lubelski Węgiel Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w I kw. 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 420,57 mln zł, EBITDA 173,35 mln zł i zysk netto 54,45 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.>>>>  

BVT 

Zarząd BVT podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, poinformowała spółka. BVT wyemituje nie mniej niż 2 tys. i nie więcej niż 5 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. zł każda, podano również.>>>>  

Fortuna Entertainment Group 

Zysk EBITDA Fortuna Entertainment Group spadł o 37,1% r/r do 4,6 mln euro w I kw. 2016 r., podała spółka. Fortuna jednocześnie podtrzymała całoroczną prognozę w zakresie spadku EBITDA o 10-15% w całym roku. >>>>  

Voxel 

W skorygowanej propozycji uchwały na walne zgromadzenie Voxel, które odbędzie się 20 czerwca dzień dywidendy określono na 19 września 2016 r. a termin wypłaty dywidendy - na 4 października 2016 r., poinformowała spółka.>>>>  

Gino Rossi 

Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła w kwietniu br. o 2% r/r i wyniosła łącznie 23,3 mln zł, podała spółka.>>>> 

ENEFI 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. Od 4 maja br., podała Komisja.>>>>  

Hyperion, Hawe, Topmedical 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hyperion, Hawe, Topmedical począwszy od 5 maja do 5 czerwca br. włącznie z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja.>>>>