Spółki odpowiadające za rozwój segmentu modowego mają trafić do spółki przejmującej, której akcje mają być docelowo notowane na rynku NewConnect, podała firma.

"Podział ma na celu zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania grupą Esotiq & Henderson S.A. Struktury grupy zostaną uproszczone, dzięki czemu akcjonariusze i potencjalni inwestorzy będą mogli łatwiej śledzić rozwój poszczególnych segmentów. Podział daje też inwestorom większą elastyczność w lokowaniu kapitału - mogą skupić się na tych aktywach, które ich najbardziej interesują" - skomentował prezes Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie.

W wyniku podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze spółki dzielonej otrzymają wszystkie nowo wyemitowane akcje spółki przejmującej. Liczba objętych akcji spółki przejmującej segment modowy przez każdego akcjonariusza będzie taka sama, jak liczba posiadanych przez nich akcji w spółce dzielonej.

Nowa spółka ma zająć się rozwojem segmentu modowego. Obecnie w Polsce funkcjonuje już 18 salonów odzieżowych grupy. Spółka dzielona z kolei będzie rozwijała sieć sprzedaż bielizny i kosmetyków. Obecnie posiada 250 salonów Esotiq w Polsce. W dzielonej spółce pozostanie także Esotiq Germany GmbH, odpowiadająca za sieć sprzedaży w Niemczech. Sprzedaż prowadzona jest tam w 4 salonach Esotiq, podano również.

Zarząd podkreśla, że jego intencją jest wprowadzenie akcji spółki przejmującej segment modowy do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect. Plan podziału, sprawozdanie zarządu oraz inne dokumenty dotyczące podziału Esotiq & Henderson przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)