Ewentualne podpisanie umowy ws. transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) i przewidziane w nim ulgi dla europejskich inwestorów będą oznaczać wpisanie Bułgarii na listę krajów nieobjętych obowiązkiem wizowym wobec USA - powiedział po spotkaniu z Blinkenem szef bułgarskiej dyplomacji Danieł Mitow.

Według amerykańskiego dyplomaty niezależnie od zajętego w ostatnich dniach stanowiska Francji w sprawie TTIP, do podpisania porozumienia dojdzie, gdyż stwarza ono dogodne warunki dla rozwoju handlu i inwestycji, których nie wolno marnować. Potwierdzeniem jest według niego coraz większa liczba państw azjatyckich, które chcą przyłączyć się do analogicznego porozumienia z USA.

Blinken ocenił, że Bułgaria uczyniła znaczące postępy w zwalczaniu korupcji i transgranicznego przemytu. Pozytywnie ocenił również podjęcie konkretnych działań na rzecz dywersyfikacji energetycznej i podpisanie definitywnego porozumienia o budowie interkonektora gazowego z Grecją, który zapewni Bułgarii dostęp do azerskiego gazu z tzw. południowego korytarza gazowego.

Nawiązując do tematów, którymi zajmą się uczestnicy warszawskiego szczytu NATO, w tym do umocnienia wschodniej flanki Sojuszu, Blinken podkreślił znaczenie wysiłków Bułgarii na rzecz modernizacji jej sił zbrojnych. Bułgarski program rozwoju sił zbrojnych przewiduje m.in. stopniowe zwiększenie wydatków na obronę od 1,35 proc. PKB w bieżącym roku do 2 proc. w 2024 r. - przypomniał w rozmowie z Blinkenem prezydent Rosen Plewnelijew.

W komunikacie bułgarskiego MSZ o rozmowach podkreśla się, że bułgarski resort obrony wspólnie z europejskim dowództwem USA w najbliższych miesiącach utworzy w Sofii ośrodek reagowania w wypadkach wojskowych incydentów w cyberprzestrzeni (Military Cyber Incident Reponse Center).

Nasilone zostaną również wspólne działania na rzecz zwalczania terroryzmu. Pozytywnie oceniono wysiłki Bułgarii dla wstrzymania napływu zagranicznych bojowników do Państwa Islamskiego, m.in. poprzez weryfikację fałszywych dokumentów i identyfikowanie islamistów. Bułgarska policja i eksperci otrzymali w tym wsparcie od USA.

Podczas wizyty Blinken rozmawiał także z premierem Bojko Borysowem.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)