"Nabycie kapitału zakładowego spółki skutkować będzie między innymi pośrednim nabyciem podmiotów zależnych spółki znajdujących się we Francji, Holandii oraz Turcji oraz zostanie dokonane wraz z nabyciem aktywów należących obecnie do INEOS Styrenics International SA, będącego podmiotem zależnym Adresata Oferty z siedzibą w Szwajcarii , wraz z powyższymi stanowiące całość działalności EPS prowadzoną przez Grupę INEOS" – czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy sprzedaży oraz decyzja o przyjęciu oferty zależą od zakończenia przez adresata oferty konsultacji z właściwymi miejscowymi lub centralnymi radami zakładowymi we Francji i Holandii, a następnie obowiązku konsultacji z Europejską Radą Zakładową.

"Cena planowanego nabycia, w tym nabycia szwajcarskich aktywów, wynosi 80 000 000 euro, z zastrzeżeniem możliwych korekt" – czytamy dalej.

Oferta wygaśnie automatycznie i nie może zostać przyjęta po godzinie 17:00 czasu londyńskiego w dacie, która nastąpi wcześniej: 31 sierpnia 2016 r. lub w piątym dniu roboczym po dacie zakończenia konsultacji, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej.

Synthos został poinformowany o zakończeniu procesu konsultacji 5 maja 2016 r, w godzinach wieczornych.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W 2015 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,06 mld zł.

(ISBnews)