"W związku ze spadkiem oczekiwanego wolumenu produkcji i utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami rynkowymi w europejskim sektorze energetycznym, Grupa CEZ utrzymuje oczekiwany całoroczny zysk EBITDA za 2016 r. na poziomie 60 mld CZK i oczekiwany zysk netto skorygowany o zdarzenia nadzwyczajne na poziomie 18 mld CZK" - czytamy w komunikacie.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)