Projprzem 

Grupa Kapitałowa Immobile nabyła w wezwaniu 630 440 akcji spółki Projprzem, osiągając 25,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podało Biuro Maklerskie Alior Banku. >>>>  

PEManagers   

Grupa Private Equity Managers (PEManagers) wypracowała 4,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale br. wobec 20,68 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Aplisens 

Aplisens odnotował 3,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Aplisens ocenia, że założone w strategii 20-proc. wzrosty sprzedaży na rynkach UE są realne w 2016 r. wobec ok. 11% wzrostu w ub.r. Na rynku krajowym spółka spodziewa się płaskiego br., a na pozostałych rynkach osiągnięcia założonego w strategii ok. 30-proc. wzrostu. Niewiadomą pozostaje Wschód, jednak nawet w pesymistycznym scenariuszu nie powinien odnotować spadku przychodów, poinformował prezes Adam Żurawski.>>>>  

Bank Pekao 

Bank Pekao odnotował 573,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 624,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 44,7% w I kw. br. wobec 44,3% rok wcześniej, przy wzroście dochodów z działalności o 0,5% oraz kosztów o 1,3% w skali roku, podała instytucja.>>>>  

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw Banku Pekao osiągnięty w I kwartale 2016 r. wyniósł 129,4 mln zł i był niższy o 5,6% r/r. Portfel kredytów ogółem wzrósł o 4,5%, w tym kredytów detalicznych o 8% w skali roku, podał bank w raporcie.>>>> 

Bank Pekao, po udanym I kwartale 2016, podtrzymuje plan powtórzenia ubiegłorocznego wyniku netto, a ewentualne odstępstwo będzie jednocyfrowe, poinformował prezes Luigi Lovaglio.>>>>  

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski odnotował 259,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 261 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Wartość kredytów klientów ogółem ING Banku Śląskiego wyniosła 72,4 mld zł na koniec I kw. br. i wzrosła o 17% w skali roku. W tym czasie wartość depozytów zwiększyła się o 16% do 89,7 mld zł, podała instytucja.>>>> 

Uniwheels 

Uniwheels odnotował 10,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Uniwheels oczekuje wzrostu skonsolidowanego zysku EBITDA o ok. 8-12% r/r w tym roku, przy jednocyfrowym wzroście przychodów, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Karsten Obenaus.>>>>  

CEZ 

CEZ podtrzymuje, że w 2016 r. wypracuje 60 mld CZK EBITDA i 18 mld CZK skorygowanego zysku netto, podała spółka.>>>>  

CEZ odnotował 9,88 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,52 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Forte

Forte odnotowało 34,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 25,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Duon 

Grupa Duon odnotowała 10,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Budimex 

Budimex podpisał z Cemex Polska umowę na dostawę mieszanek betonowych w latach 2017-2018 o wartości 28,93 mln zł netto, podał Budimex.>>>>  

Best 

Best odnotował 34,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Best planuje uruchomienie kolejnego programu emisji obligacji w II połowie roku, poinformował prezes spółki Krzysztof Borusowski. Nie wyklucza on jednocześnie przeprowadzenie emisji obligacji w dystrybucji niepublicznej.>>>>  

Radpol 

Radpol odnotował 1,62 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Radpol spodziewa się, że trudne warunki rynkowe utrzymają się co najmniej do połowy roku i nadal pracuje nad redukcją kosztów, poinformowali członkowie zarządu spółki. W II kw. mogą pojawić się zdarzenia jednorazowe wpływające na wynik.>>>>  

Radpol jest w trakcie ustaleń dotyczących nowej strategii i może być gotowy do przedstawienia jej pod koniec roku, poinformował prezes Marcin Kowalczyk.>>>>  

Radpol pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą obniżyć wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 3,5x, poinformowali członkowie zarządu spółki.>>>>  

QubicGames 

QubicGames przygotowuje się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji, z której chce pozyskać do 6 mln zł, poinformowała spółka. Firma zamierza zadebiutować na rynku NewConnect do końca II kw. 2016 r, podano także.>>>>  

Zortrax 

Zortrax wypracował w I kw 2016 r. 13,84 mln zł przychodów w porównaniu do 6,9 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (+100,5%), poinformowała spółka. Zysk netto wzrósł do 4,21 mln zł w porównaniu do 1,9 mln zł przed rokiem (+121,5%), podano także.>>>>  

Polnord 

Polnord wprowadzi 14 maja do realizacji i sprzedaży nowy budynek na osiedlu Brzozowy Zakątek w warszawskim Wilanowie, podała spółka. W czteropiętrowym budynku znajdą się 124 mieszkania o powierzchniach od 33 do 109 m2 dostępne w programie MdM. Mieszkańcy odbiorą klucze do lokali do końca 2017 roku, podano także.>>>>   

Pekaes 

Pekaes nawiązał współpracę z nowym partnerem drobnicowym w Europie - firmą Intertrans. Umowa obejmuje dystrybucję przesyłek drobnicowych na terenie Belgii i Luksemburga, podała spółka.>>>> 

Polskiego Holdingu Nieruchomości 

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu PHN ds. inwestycji, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). To kolejne ogłoszenie rady nadzorczej PHN w tej sprawie.>>>>  

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 19,62 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 48,48 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,42 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Griffin Real Estate Invest 

Griffin Real Estate Invest wyemitował 5 maja obligacje serii 2A w ramach programu emisji przyjętego w listopaddzie 2015 roku. Wyemitowano 530 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 53 mln zł, podano w komunikacie.>>>> 

PKN Orlen  

PKN Orlen i PERN zawarły list intencyjny dotyczący wypracowania optymalnego rozwiązania poprawiającego efektywność zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej w paliwa, podał PKN Orlen.>>>>  

ZA Puławy 

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydowali o wypłacie 200,71 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 10,5 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

ATM 

Rada nadzorcza ATM - po ustaleniu liczby członków zarządu na trzech - odwołała Dariusza Terleckiego z funkcji prezesa i Jacka Krupę z funkcji wiceprezesa, natomiast powołała Sylwestra Biernackiego na prezesa zarządu (od 10 maja) Roberta Zaklika na wiceprezesa (od 1 czerwca) i Tomasza Galasa na członka zarządu ds. finansów (od 16 maja), podała spółka.>>>> 

Petrolinvest  

ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu – poinformowała sama spółka w komunikacje. Czy to już koniec firmy, która miała stać się naftową potęgą? >>>> 

Kopex  

Rada nadzorcza Kopeksu odwołała ze składu zarządu prezesa Bogusława Bobrowskiego oraz członków zarządu Krzysztofa Zawadzkiego i Marka Uszkę, podała spółka. Jednocześnie do pełnienia funkcji prezesa delegowano członka rady Dariusza Pietyszuka i powołano w skład zarządu Magdalenę Nawłokę na stanowisko dyrektor finansowej. >>>>  

Mostostal Zabrze  

Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, który zakłada przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, z wyłączeniem kwoty 500 tys. zł celem zasilenia Funduszu Celowego Darowizn, podała spółka.>>>> 

PKO Bank Hipoteczny 

Listy zastawne spółki PKO Bank Hipoteczny o wartości 500 mln zł zadebiutują na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot w środę 11 maja, podała giełda.>>>>  

Gekoplast

Gekoplast zadebiutuje w środę, 11 maja, na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda.>>>> 

Sare 

Akcjonariusze Sare zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy i pokrycie strat lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na ZWZ.>>>>  

Grupa AB  

Grupa AB otworzyła największą w swojej historii inwestycję - Centrum Dystrybucyjne w Magnicach pod Wrocławiem, podała spółka. Na inwestycję Grupa AB przeznaczyła blisko 129 mln zł.>>>>  

Inter RAO Lietuva 

Inter RAO Lietuva wypłaci 0,805 euro na akcję brutto dywidendy w dniu 24 maja, podała spółka.>>>> 

PBG,  PGNiG 

PBG w upadłości układowej złożyło w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zakończenia i rozliczenia kontraktów, wynika z komunikatu PBG.>>>> 

Netia 

Netia oraz jej spółka zależna Telefonia Dialog (Grupa Netia) zawarły z Ericssonem aneks do umowy o świadczenie usług, przedłużający ją do końca 2017 r., podała Netia. Szacunkowa wartość umowy w latach 2016 i 2017 wynosi 128 mln zł.>>>> 

CD Projekt 

CD Projekt wprowadzi 31 maja drugi dodatek do Wiedźmina 3: Dziki Gon - Krew i Wino, podała spółka. Od dzisiaj rusza również przedsprzedaż dodatku.>>>> 

OEX 

Akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie 5,16 mln zł na dywidendę, co daje 0,75 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Rada nadzorcza OEX powołała Jerzego Motz do składu zarządu powierzając mu pełnienie funkcji prezesa od środy 11 maja, podała spółka.>>>> 

ZE PAK  

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) postanowił wystąpić do konsorcjum banków z zawiadomieniem o dobrowolnym zwolnieniu niewykorzystanej kwoty kredytu w wysokości 533 mln zł, podała spółka.>>>>