"Emitent obejmie 100% udziałów w ww. spółce, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość kapitału zakładowego spółki będzie wynosiła 6 150 000,00 RSD" – czytamy w komunikacie.

Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki zależnej będzie sprzedaż detaliczna obuwia w placówkach handlowych na terytorium Serbii, podano również.

"Powołanie spółki CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd stanowi kolejny etap realizacji strategii ekspansji i rozwoju sieci sprzedaży zagranicznej" – czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)