Z pewnością jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych w I kwartale, kolejnym udanym okresie dla Geotransu. Nadal mamy jednak istotny potencjał wzrostu działalności. Cieszą kolejne wygrane przetargi na odbiór komunalnych osadów ściekowych i rekultywację terenów zdegradowanych. Z drugiej strony - dynamicznie rozwija się powstały w ubiegłym roku dział zagospodarowania ubocznych produktów spalania - w tym obszarze współpracujemy m.in. z PKN Orlen. Spodziewamy się, że 2016 rok okaże się kolejnym rekordowym okresem dla spółki" - powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Geotrans, pomimo istotnego wzrostu wyników, utrzymał wysokie marże na każdym poziomie zysków. Marża na sprzedaży i EBITDA przekroczyły 25%. Rentowność netto wyniosła 19,9%, podano również.

Spółka w I kwartale pozyskała kontrakty na odbiór odpadów w Cieszynie i Katowicach. W zakresie rekultywacji terenów Geotrans podjął współpracę z miastem Krotoszyce. Spółka funkcjonuje w pięciu województwach Polski Południowo-Zachodniej, gdzie w ubiegłym roku odebrała 85 tys. ton osadów ściekowych, przy całości rynku polskiego rzędu 550 tys. ton.

"Naszym zamierzeniem w kolejnych latach jest m.in. ekspansja na następne województwa i dalszy rozwój segmentu ubocznych produktów spalania, które obecnie odpowiadają za kilka proc. sprzedaży, a docelowo mogą przekroczyć 1/3 obrotów. Chcemy dalej rozwijać się - nie tylko organicznie, ale i poprzez akwizycje, których nie wykluczamy w 2016 roku" - dodał Weremczuk.

W kwietniu bieżącego roku spółka podpisała wstępny dokument (term sheet) dotyczący nabycia od 30% do 39,23% akcji Apanet S.A. - spółki prowadzącej działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech, skupiającej się na branży systemów sterowania i kontroli zużycia mediów, przypomniano także.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)