"Główny Urząd Statystyczny informuje, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł. Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - czytamy w komunikacie.

W IV kw. 2015 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4066,95 zł, a w I kw. 2015 r. - 4054,89 zł.