"Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000. Stopa redukcji obligacji: 76,99%. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 869 294. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000. Cena, po jakiej obligacje DB były nabywane: 100 zł. […] Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 495. […] Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii DB: 20 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach IV programu emisji obligacji.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)