Drugim kandydatem nas stanowisko szefa banku, który obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia, był prezes NBP Marek Belka, ale jego kandydatura odpadła w tajnym głosowaniu.

Sir Suma Chakrabarti urodził się w 1959 roku w Indiach. Ukończył politologię, filozofię i ekonomię na uniwersytecie w Oksfordzie. Prezesem EBOR jest od 2012 roku, a wcześniej piastował rządowe stanowiska w brytyjskich resortach sprawiedliwości, rozwoju międzynarodowego i skarbu.

W pełnym konkretnych zapowiedzi liście opublikowanym przed wyborami Chakrabarti opisał swoje plany na kolejne cztery lata prezesury EBOR. Zapowiedział m.in. kontynuowanie wsparcia Ukrainy i Grecji, zaangażowanie w rozwiązanie kryzysu migracyjnego, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne i ponadgraniczną infrastrukturę oraz troskę o zachowanie najwyższego ratingu AAA, jakim cieszy się instytucja.

Pierwsza czteroletnia kadencja Chakrabartiego uznawana była za trudną dla EBOR. Kryzys ukraiński spowodował duże straty, a bank przestał angażować się w nowe inwestycje w Rosji w wyniku sankcji nałożonych na ten kraj przez Unię Europejską. Jednak sam Brytyjczyk uważany jest za modernizatora, który postawił na większą aktywność i elastyczność instytucji, a także wprowadził nowocześniejsze zasady zarządzania, a przede wszystkim objął działalnością kredytową banku kraje pozaeuropejskie, wspierając stabilizację bliskiego sąsiedztwa Europy.

Jego nominacja w 2012 roku uchodziła pierwotnie za kontrowersyjną, m.in. dlatego że wszyscy poprzedni szefowie banku wywodzili się tradycyjnie z Niemiec lub Francji.

Przed Chakrabartim funkcję tę pełnił przez jedną kadencję polityk niemieckiej SPD Thomas Mirow, z kolei jego poprzednikiem był francuski ekonomista Jean Lemierre. W 2010 r. zastąpił on na tym stanowisku Horsta Koehlera (późniejszego prezydenta RFN w latach 2004-10), który sprawował funkcję prezesa banku tylko przez dwa lata, gdyż opuścił ją, by zająć miejsce szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pierwszych dwóch szefów EBOR pochodziło z kolei z Francji. W latach 1991-93 stanowisko to zajmował francuski ekonomista i długoletni doradca prezydenta Francji Francoisa Mitterranda, Jacques Attali, którego zastąpił prawnik, były szef MFW i francuskiego banku centralnego Jacques de Larosiere.

EBOR (ang. European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1991 r. w celu wsparcia budowy nowego ładu polityczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu zimnej wojny.

Udziałowcami EBOR jest 65 państw oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Po rozszerzeniu działalności w ostatnich latach na kraje Azji i Afryki, 36 krajów członkowskich ma status beneficjentów. Wśród nich pod względem wielkości udzielonych kredytów jedno z czołowych miejsc zajmuje Polska.

Ogółem przez 25 lat istnienia EBOR zaangażował w 4,5 tys. projektów ponad 105 mld euro.

>>> Czytaj też: Belka: Decyzja Moody's będzie mieć ograniczony wpływ na gospodarkę