(...)Należy wskazać, że dane dotyczące wartości skarbowych papierów wartościowych w portfelach polskich banków nie potwierdzają występowania powtarzalnego i istotnego wielkościowo zjawiska, które polegałoby na kupowaniu przez banki obligacji w ostatnim dniu miesiąca i ich odsprzedaży w pierwszym dniu miesiąca następnego" - napisano.

"Wydaje się natomiast, że zaobserwowany w I kwartale br. wzrost stanu skarbowych papierów w posiadaniu banków krajowych ma charakter generalnego trendu, nie zaś krótkoterminowych zakupów w celu maksymalizacji stanu obligacji w dniach, za które ustalana jest podstawa opodatkowania" - dodano. (PAP)