Wczoraj Wiśniewscy, Redral sp. z o.o. spółka komandytowa (podmiot nabywający), Ores sp. z o.o. ogłosili wezwanie na akcje spółki Redan po 2,07 zł sztuka w związku z planem uzyskania łącznie 100% ogólnej liczby głosów w spółce oraz podjęciem działań zmierzających do przywrócenia akcjom na okaziciela formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym, w wyniku przeprowadzenia wezwania, łącznie będą posiadać 35 709 244 akcji spółki (tj. wszystkie akcje), uprawniające do wykonywania 40 759 244 głosów na walnym zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów).

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 31 maja. Data zakończenia przyjmowania zapisów: 29 czerwca. Planowana data realizacji transakcji na GPW: 4 lipca. Planowana data rozliczenia: 5 lipca.

Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku Zachodniego WBK.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)