Erbud oczekuje jednocyfrowych wzrostów przychodów i zysków w całym 2016 r.Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - W oparciu o perspektywy dla branży oraz bieżący portfel zleceń Erbud oczekuje w 2016 r. jednocyfrowego wzrostu przychodów i zysków, podała spółka. Na koniec marca br. Grupa miała portfel zamówień o wartości ok. 1,3 mld zł (1,54 mld zł rok wcześniej) z czego do realizacji w 2016 r. zaplanowanych jest ok. 1 mld zł (1,22 mld zł rok wcześniej).

W okresie kwiecień-maj br. Grupa dodała do portfela 7 kontraktów na kwotę 157 mln zł. Ponadto w negocjacjach pozostaje portfel projektów o wartości ok. 600 mln zł. Na koniec marca 2016 r. łączna wartość złożonych ofert wyniosła w Grupie 6,2 mld zł, z czego na dzień publikacji raportu za I kw. pozostało nierozstrzygniętych ofert na kwotę 4,9 mld zł podano również.

"Główne segmenty w portfelu zleceń to obiekty: biurowe (21,9%), mieszkalne (29,6%), handlowo-usługowe (12,5%), energetyczne (7,5%), szpitalne (4,3%), użyteczności publicznej (4,8%), a także projekty inżynieryjne (4,9%) i drogowe (4,4%), 'deweloperka' (5%) oraz przemysłowo-magazynowe (5,2%). W ramach ww. portfela 6,5% stanowią projekty publiczne, spadek wobec 11% w analogicznym okresie 2015 r." - czytamy dalej.

W br. zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju głównie w segmencie kubaturowym w kraju i za granicą, gdzie portfel zleceń osiągnął poziom 1 mld zł. W br. spółka widzi potencjał rozwoju w projektach centrów handlowych, biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej. W działalności zagranicznej Grupa wypracowała portfel zleceń na poziomie 180 mln zł, co powinno przełożyć się na zyski w segmencie. W br. spółka planuje również dalsze rozliczenie projektu deweloperskiego w Niemczech.

W br. segment deweloperski Erbudu będzie się koncentrował m.in. na przygotowaniu ok. 11 projektów mieszkaniowych, w tym dwóch w Warszawie. Grupa zakłada w br. sprzedaż na poziomie ok. 220 mieszkań, w przedsprzedaży na 2016-2017 jest już ok. 234 mieszkań, podano również.

W br. segment inżynieryjno-drogowy będzie rozwijał portfel drogowy. W I kw. br. spółka podpisała 14 kontraktów drogowych, w ofertowaniu jest portfel o wartości ok. 500 mln zł, zaznaczono.

"W oparciu o perspektywy dla branży oraz bieżący portfel zleceń, po kolejnym drugim rekordowym roku zarząd oczekuje w 2016 r. jednocyfrowego wzrostu przychodów i zysków" - podsumowano.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763,28 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)