Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w marcu o 0,5 proc. rok do roku.

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w marcu br. o 0,8 proc. miesiąc do miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja spadła o 0,5 proc. w tym ujęciu.

Konsensus rynkowy dla strefy euro to 0,0 proc. w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,2 proc. w strefie euro i o 0,3 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,1 proc. wzrostu w tym ujęciu.