"Zarząd stwierdza, że zaproponowana cena nie uwzględnia wartości spółki i nie odpowiada ona wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie Congnor.

Pod koniec kwietnia br. PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił wezwanie na 26,16 mln akcji spółki Cognor, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie 0,97 zł sztuka.

Cena w wezwaniu jest równa średniej cenie rynkowej akcji z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku głównym, obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, od której nie może być niższa cena Akcji określona w wezwaniu,

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)