KUKE liczy na dynamiczny wzrost ubezpieczanych transakcji wobec 30 mld zł w 2015Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczyła transakcje o wartości ponad 30 mld zł i planuje dynamiczny wzrost liczby i wartości ubezpieczanych kontraktów, poinformował prezes KUKE Marek Czerski.

"KUKE będzie pełnić istotną rolę w realizacji planu Morawieckiego, będziemy wspierać polskie firmy - nie tylko te największe, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa - które mają szansę zaistnienia na zagranicznych rynkach. Tylko w 2015 roku ubezpieczyliśmy transakcje o wartości ponad 30 mld zł. W kolejnych latach będziemy dynamicznie zwiększać ilość i wartość transakcji, aż z państwowego urzędu staniemy się rynkowym liderem" - powiedział Czerski, cytowany w komunikacie.

Prezes Czerski podczas Wiosennych Spotkań Unii Berneńskiej oraz Klubu Praskiego zadeklarował, iż w najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną działania wzmacniające potencjał KUKE (m.in. zwiększenie możliwości objęcia ubezpieczeniem transakcji poprzez dokapitalizowanie spółki) jako kluczowy podmiot wspierający polskich przedsiębiorców w ich międzynarodowym rozwoju.

Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki wskazał, iż zgodnie z tzw. planem Morawieckiego polski eksport stanowił będzie jeden z pięciu podstawowych filarów rozwoju gospodarki Polski, a jego promocja stanowić będzie priorytet polskiego rządu. Zapowiedział integrację wielu istniejących instrumentów i instytucji wspierających eksport i ekspansję zagraniczną. W tym celu zostanie powołana Agencja Promocji Eksportu i Rozwoju Międzynarodowego, w ramach której zorganizowane będą wszystkie narzędzia promocji polskiej gospodarki za granicą. KUKE będzie stanowić ważny element dla powodzenia całego planu rozwoju eksportu. Szczególnie dotyczyć to będzie możliwości wspierania przez KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw, podała Korporacja.

"Do niedawna brakowało nam spójnej strategii wspierania eksportu. Funkcjonuje wprawdzie wiele instytucji i instrumentów promocji eksportu, wspierania inwestycji zagranicznych, czy wsparcia dla przedsiębiorców - nie są one jednak zintegrowane. Powołanie rządowej agencji wspierającej eksport i rozwój międzynarodowy polskich firm pozwoli na integrację tych instrumentów i osiągnięcie efektu synergii" - powiedział Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie.

KUKE od 1991 roku ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, oferując usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową w kraju i za granicą, z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa.

(ISBnews)