"Zarząd informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 12 maja 2016 roku podzieliło zysk netto spółki za 2015 rok w kwocie 150 821 060,75 zł w nastepujący sposób:
- kwotę 150 313 718,70 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwotę 507 342,05 na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że określa się łączną kwotę dywidendy przeznaczoną na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 170 166 474,00 zł. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na dywidendę część środków z kapitału zapasowego - zyski zatrzymane w kwocie 19 852 755,30 zł.

"Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 453 693, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 18,00 zł" - czytamy dalej.

Jako dzień dywidendy określono 15 lipca 2016 roku. Natomiast terminy wypłat dywidendy ustalono w następujący sposób:
- kwota 61 449 004,50 zł na dzień 5 sierpnia 2016 roku,
- kwota 108 717 469,50 zł na dzień 7 grudnia 2016 roku, podano także.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)