Zysk operacyjny wyniósł 0,78 mln zł wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,66 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 7,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,33 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał, mimo iż tradycyjnie bywa bardziej wymagający, zaliczamy do udanych. Odnotowaliśmy wzrost przychodów i zysku netto. Generujemy silne, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Utrzymujemy doskonałą pozycję finansową. Takie zaplecze finansowe pozwala optymistycznie patrzeć na możliwość realizacji naszego planu inwestycyjno-rozwojowego. Raporty ekspertów pokazują ogromny potencjał tkwiący w obszarach rynku, na których się skupiamy" - skomentował wyniki prezes Sare Tomasz Pruszczyński, cytowany w komunikacie.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na GPW z NewConnect.

(ISBnews)