PMPG Polskie Media 

Grupa PMPG Polskie Media planuje do końca pierwszego półrocza br. przedstawić prognozę finansową w oparciu o założenia strategii rozwoju, podała spółka. Tygodniki "Wprost" i "Do Rzeczy" notowały w I kwartale 2016 r. wyższe niż w ubiegłych latach przychody reklamowe.>>>>   

PMPG Polskie Media odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

JSW  

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 59,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 198,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

KGHM Polska Miedź 

KGHM Polska Miedź podpisała aneks do umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 2 mld zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), który wydłuża okres dostępności pożyczki o 12 miesięcy, podała spółka.>>>>   

Agory

Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję, podała spółka. Wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej.>>>>   

Agora odnotowała wzrost skonsolidowanej EBITDA do 28 mln zł w I kwartale 2016 roku wobec 25,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Agora zachowuje umiarkowany optymizm co do perspektyw na 2016 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Na wyniki spółki zauważalny, ale nie fundamentalny wpływ ma zmiana polityki reklamowej spółek Skarbu Państwa.>>>>  

Po zweryfikowaniu celów strategicznych, Agora oczekuje wzrostu EBIT w segmencie Internet do 34 mln zł w 2018 r. oraz marży EBIT w segmencie Radio przedziale od 12% do 15% w 2017 r., poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>  

Agora planuje powiększenie sieci kin Helios o 5 obiektów w 2016 r. i kolejne 4 w 2017 r., poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>  

Neuca 

Neuca zamierza skupić się na optymalizacji produktowej w kolejnych kwartałach tego roku. W maju spółka rozpoczęła wdrożenie urządzenia do zdalnego monitorowania cukrzycy Diabdis, które trafiło do tej pory do 100 osób. Neuca chce dotrzeć z tym urządzeniem do ok. 450 tys. osób chorych na cukrzycę poprzez sieć aptek, które z nią współpracują, poinformowali przedstawiciele spółki. Neuca skupia się na zwiększeniu sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek i zgodnie z planem w I kwartale zmniejszyła dynamikę wdrożeń. Na koniec marca 2016 r. w portfolio spółki znajdowało się 455 produktów - o 9% więcej w skali roku.

Neuca złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Intra, podał urząd.>>>>  

Wirtualna Polska Holding 

Wirtualna Polska Holding odnotowała 7,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Wirtualna Polska Holding przechodzi do fazy generowania jednocześnie zdrowej EBITDA i zysku netto, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka.>>>>  

Alumetal 

Alumetal odnotował 28,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 9,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Pomimo mniejszej sprzedaży i presji na marże, Alumetal podtrzymuje plany poprawy EBITDA oraz zysku na akcję o min. 10% r/r, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Jest to efektem utrzymującej się dobrej koniunktury na globalnym rynku.>>>>  

Kopex 

Kopex odnotował 19,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Portfel zamówień Kopeksu wynosił 1,12 mld zł na koniec I kw. 2016 r., w tym 905 mln zł pochodziło z rynku polskiego, podała spółka.>>>>  

Pomimo trudnej dotychczas sytuacji na rynku górniczym, Kopex liczy na dobre wyniki sprzedaży i poprawę marży w kolejnych kwartałach, poinformował pełniący obowiązki prezesa Dariusz Pietyszuk.>>>>  

Program restrukturyzacji Kopeksu zakłada m.in. zmianę struktury zadłużenia, redukcję zatrudnienia i sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, w tym projektu kopalni, poinformował pełniący obowiązki prezesa Dariusz Pietyszuk.>>>>  

PHN  

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Wittchen 

Wittchen odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

IMC  

Industrial Mlk Company (IMC) odnotowało 4,6 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 23,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Industrial Milk Company (IMC) w I kwartale br. zmniejszyła zobowiązania finansowe - o 8,3 mln USD do poziomu 90,5 mln USD na koniec marca, poinformowała spółka.>>>> 

Kino Polska 

Kino Polska odnotowało 3,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

ES-System

ES-System będzie dążyć do dalszego zwiększenia zysku brutto na sprzedaży i zwiększenia przychodów, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. W tym roku przychody mogą wzrosnąć co najmniej jednocyfrowo.  >>>>  

ES-System chce nadal zwiększać wartość eksportu i jego udział w przychodach ogółem, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.>>>> 

ES-System spodziewa się, że w ciągu trzech lat udział oświetlenia LED w całkowitej sprzedaży może wzrosnąć nawet do 99%, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

ES-System spodziewa się, że w ciągu trzech lat udział oświetlenia LED w całkowitej sprzedaży może wzrosnąć nawet do 99%, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.>>>>  

Introl 

Introl odnotował 3,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PCC Rokita 

PCC Rokita odnotowało 29,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Unibep

Unibep odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Portfel zamówień Unibepu do realizacji w 2016 r. wynosi 1 384 mln zł i jest wyższy o 28% r/r, podała spółka.>>>>  

Unibep zawarł umowę na realizację w technologii modułowej budynku w ramach inwestycji pod nazwą "Dockside bygg C" w miejscowości Tønsberg w Norwegii. Wartość umowy wynosi 32,15 mln NOK netto (15,12 mln zł), podała spółka.>>>> 

Netia 

Netia odnotowała 10,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Netia rozpocznie we wrześniu budowę sieci światłowodowej dla klientów indywidualnych, poinformował prezes Tomasz Szopa. Spółka planuje również budowę lokalnej sieci przedsiębiorców działających na zadzie franszyzy.>>>>  

J.W. Construction Holding 

J.W. Construction Holding odnotował 9,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 65,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 77,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Fuzja Asseco Poland i Infovide Matrix powinna zostać sfinalizowana do lipca, poinformował wiceprezes Marek Panek.>>>>  

Wartość skonsolidowanego portfela zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi 5,62 mld zł, co oznacza wzrost o 15% r/r i pozwala patrzeć na bieżący rok z optymizmem, poinformował wiceprezes Marek Panek.>>>>  

Bank Handlowy 

Bank Handlowy odnotował 104,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 217,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

Zysk netto Banku Handlowego w kolejnych kwartałach tego roku może być wyższy niż w I kwartale br., w którym bank wypracował 104,37 mln zł zysku. Bank nie spodziewa się w kolejnych kwartałach silnego spadku z działalności skarbcowej, jaki zanotował w I kw. br. Również zwrot z kapitałów (ROE) powinien poprawić się do końca roku - niewykluczone, że do poziomu dwucyfrowego, poinformował prezes Sławomir Sikora.>>>>  

Bank Handlowy planuje, że w IV kwartale br. zaprezentuje aktualizację strategii, która będzie obowiązywała do końca 2018 roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.>>>>   

Polski Holding Nieruchomości (PHN) dostrzega dobre możliwości współpracy ze spółkami Skarbu Państwa i chce w większym stopniu zapewniać im powierzchnię biurową, poinformował prezes Maciej Jankiewicz.>>>>  

Eurocash 

Eurocash odnotował 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Serinus Energy

Serinus Energy odnotował 35,52 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,27 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Serinus Energy dopracowuje program wierceń w Rumunii i skupi się na doprowadzeniu odkrycia z Moftinu-1001 do fazy produkcji próbnej, podała spółka. Rozważa pozyskanie do joint venture partnera, który współfinansowałby projekt.>>>>  

Ovostar Union 

Ovostar Union N.V. odnotował 5,97 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,9 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Open Finance 

Open Finance odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Inter Cars 

Inter Cars odnotował 50,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 35,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Rawlplug 

Rawlplug odnotował 9,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Hutmen 

 Hutmen odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

4 Fun Media 

4 Fun Media odnotowało 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

APS Energia 

APS Energia odnotowała 2,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

APS Energia planuje w II kw. tego roku rozpoczęcie produkcji w nowym centrum produkcyjno-inżynieryjnym w Stanisławowie Pierwszym. Na jego budowę przeznaczyła 4,7 mln zł w I kw., w wyniku realizacji inwestycji moce produkcyjne spółki wzrosną o ok. 150%, podała spółka.>>>>  

Pelion 

Pelion odnotował 16,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Paged  

Prezes Pagedu Daniel Mzyk złożył z dniem 30 czerwca 2016 r. rezygnację z funkcji członka zarządu-prezesa zarządu, poinformowała spółka.>>>>  

Paged odnotował 26,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 25,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie >>>>  

Work Service 

Zysk netto ogółem (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oraz zysk mniejszości) Work Service wyniósł 4,24 mln zł w I kw. br. wobec 11,82 mln zł rok wcześniej, podała spółka.>>>>  

Stalprofil 

Stalprofil odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Sare 

Sare odnotowało 521 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 517 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Wikana 

Wikana odnotowała 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Unidevelopment 

Unidevelopment odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 48 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Unified Factory 

Unified Factory odnotowało 0,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Petrolinvest 

Petrolinvest otrzymał decyzję Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu, w której ministerstwo wydało zgodę na przedłużenie obowiązywania okresu poszukiwawczego dla oceny obszaru Kontraktu OTG o 3 lata, poinformowała spółka.>>>>  

Idea Bank  

Emest Investments otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie GetBack od Idea Banku, wynika z komunikatu banku.>>>>  

Elemental Holding 

Elemental Holding odnotował 12,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Cube ITG  

Cube ITG odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Tauron Polska Energia 

Szyb Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina osiągnął docelową głębokość 822,5 m, poinformował Tauron Polska Energia. Pogłębianie szybu do docelowej głębokości przez firmę Kopex PBSz trwało od września 2013 r., poinformowano także.>>>>  

11 bit Studios 

Akcjonariusze 11 bit Studios zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 12 755 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 9 czerwca.>>>>  

Redan   

Akcjonariusze Redanu zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 14,78 mln zł na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 1 czerwca.>>>>  

Airway Medix  

Airway Medix - spółka zależna od Adiuvo Investment - zawarła umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), poinformowała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 6,4 mln zł i wartość ta stanowi kwotę wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Poziom dofinansowania projektu przez NCBiR wynosi ok. 4,5 mln zł, podano także.>>>>  

Aplisens 

Akcjonariusze Aplisens podejmą uchwałę na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 czerwca o przeznaczeniu kwoty 3,43 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,26 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.>>>>   

Impexmetal 

Impexmetal uzgodnił z Valeo Systemes Thermiques kluczowe warunki umowy na lata 2017 -2019, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość dostaw w okresie 2017 -2019 wynosi około 398 mln zł, podano także.>>>>  

Erbud  

Zarząd Erbudu ocenia, że w całym 2016 r. spółka może wypracować marżę EBIT wyraźnie powyżej ubiegłorocznych 2,9%, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.>>>>  

CDRL 

CDRL odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Briju

Sieć Briju planuje otworzyć do końca roku około 12 nowych salonów, m.in. w Katowicach, Wrześni, Mielcu i Cieszynie, podała spółka.>>>>  

Briju odnotowało 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Gino Rossi 

Gino Rossi odnotowało 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Talanx 

Talanx odnotował 222 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 251 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Talanx potwierdził perspektywy na rok budżetowy 2016 i osiągnięcie przez grupę zysku netto w wysokości ok. 750 mln euro, poinformowała spółka.>>>>  

Pegas 

Akcjonariusze Pegas podejmą uchwałę na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu kwoty 11,53 mln euro z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.>>>>    

OT Logistics 

OT Logistics odnotowało 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Grupa Recykl

Grupa Recykl odnotowała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

QubicGames

QubicGames rozpoczęła zapisy na akcje w ramach przeprowadzanej oferty publicznej akcji serii C. Spółka zamierza pozyskać z niej środki w kwocie do 5 mln zł, poinformowała spółka. Przewidywany debiut na rynku NewConnect ma nastąpić do końca II kw. 2016 r., podano także.>>>>  

Kogeneracja 

Kogeneracja odnotowała 100,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 74,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

BGŻ BNP Paribas

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 8,26 mln zł na zwiększenie funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 9 czerwca.>>>>  

Capital Service 

Decyzją zarządu GPW, obligacje serii B i C wyemitowane przez Capital Service zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 16 maja, podała spółka.>>>>  

Larq, Benefit Systems

Nextbike Polska z grupy Larq zawarła z Benefit Systems umowę współpracy, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie umożliwienia posiadaczom karty Multisport dostępu do systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, którego operatorem jest Nextbike we wszystkich miastach w Polsce, poinformował Larq.>>>>  

Krynicki Recykling 

Krynicki Recykling odnotował 0,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Atlas Estates 

Atlas Estates odnotował 0,35 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,78 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Lotos  

Rada Nadzorcza Lotosu wybrała w piątek Roberta Pietryszyna na prezesa Grupy Lotos - poinformowała spółka. Pietryszyn od miesiąca pełnił obowiązki szefa Lotosu. Życiorys nowego szefa giganta paliwowego może jednak budzić spore kontrowersje.>>>>