W raporcie wykorzystano plan naszkicowany przez urzędników Unii Europejskiej na temat przyszłości strefy euro. Takie pomysły, jak wspólny minister finansów dla krajów unii walutowej czy wspólny budżet strefy euro są niemożliwe do realizacji w najbliższym czasie – czytamy raporcie.

„Uważamy za kluczowe, aby Wielka Brytania uważnie przyglądała się rozwojowi wypadków w strefie euro i zapewniła sobie dobrą pozycję w Unii Europejskiej” – napisał Kishwer Faulkner z partii Liberalnych Demokratów, który przewodzić pracom nad raportem.

Wpływ, jaki na Wielką Brytanię może mieć jeszcze bardziej zintegrowana strefa euro, stał się jednym z czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii na temat członkostwa tego kraju we Wspólnocie.

Premier David Cameron w lutym 2016 roku uzyskał zapewnienia od europejskich liderów, że Wielka Brytania – tak samo jak inne państwa Unii, które nie są w strefie euro – będą miały wpływ na prawo uchwalane dla strefy euro.

W opublikowanym w czerwcu 2015 roku tzw. Raporcie Pięciu Prezydentów zakreślono plan jeszcze większej integracji krajów strefy euro do roku 2025. Raport ten miał być odpowiedzią na problem braku stabilności unii walutowej, czego wyrazem były m.in. problemy finansowe Grecji.

>>> Czytaj też: Zielonka: Unię Europejską czeka rozpad, ale Europa nie jest skazana na zagładę