"Zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku BGŻ BNP Paribas za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 8 262 756,85 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej" - czytamy w projekcie uchwały.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)