"Możemy potwierdzić, że we wrześniu rozpoczynamy kłaść światłowód. W pierwszej kolejności będzie to Śląsk i te regiony, które jak najszybciej potrzebują upgrade'u sieci" - powiedział Szopa podczas spotkania z dziennikarzami i analitykami.

Jednocześnie Netia będzie kontynuować modernizację sieci do standardu NGA (next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps. Szopa przyznał, że w niektórych rejonach przepustowość sieci wynosi 2 Mbps, a czasami 4 Mbps, dlatego upgrade musi nastąpić jak najszybciej.

Wcześniej Netia informowała, że kwota inwestycji związana z modernizacją sieci w latach 2016-2020 wynosi łącznie ok. 417 mln zł. Harmonogram realizacji programu zakładał rozpoczęcie prac w trzecim kwartale 2016 r. oraz zwalnianie kolejnych środków finansowych w zależności od stopnia zaawansowania prac oraz realizacji szczegółowych założeń programu.

"Chcemy odbudować coś na wzór lokalnej sieci franczyzowej, która będzie dbała o lokalny rynek. W pierwszej kolejności chcemy to zrobić z naszymi obecnymi partnerami komercyjnymi i technicznymi. Lokalne firmy najczęściej znacznie lepiej znają potrzeby i możliwości miejscowości w których funkcjonują" - powiedział prezes.

Przedstawiciele spółki dodali, że od dłuższego czasu były prowadzone testy takiej działalności w Białymstoku i Opolu.

Według Szopy, kluczem do rozpoczęcia takiego działania była umowa z Ericssonem, która pozwoli firmie budować "Local Netię". Przedstawiciele Netii zakładają, że docelowa procedura wyłonienia lokalnych firm współpracujących na nowych zasadach rozpocznie się we wrześniu br., a zakończy we wrześniu 2017 r. Spółka liczy, że uda się usprawnić obsługę klienta, przede wszystkim skrócić czas dostarczenia usługi i usuwania awarii, a także oferować kolejne usługi.

W I kw. nakłady inwestycyjne (capex) wyniosły 38 mln zł wobec 47 mln zł w I kw. 2015 r. Zdaniem prezesa, jest to niski poziom, ale w kolejnych okresach będzie rósł, a najwięcej - od III kw. br.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.

(ISBnews)