Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 343 mln zł wobec 577 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w I kw. wyniosła 987 mln zł wobec 1 281 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 912 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 4 731 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. wyniosły 2 979 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 3 767 mln zł rok wcześniej, a zysk EBIT - odpowiednio: 459 mln zł wobec 869 mln zł.

"Przychody ze sprzedaży w okresie 3 miesięcy br. wyniosły 2 979 mln zł i były o 788 mln zł , tj. 21% niższe w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszenie przychodów wynika z:

- pogorszenia notowań metali, w tym miedzi o 20%, srebra o 11% oraz złota o 3% stanowiących podstawowe produkty KGHM Polska Miedź S.A.,
- niższego wolumenu sprzedaży miedzi i srebra odpowiednio o 9% i 12%,
- mniej korzystnej korekty przychodów z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających,
- niższych przychodów ze sprzedaży pozostałych wyrobów i usług oraz towarów.

Spadek przychodów został ograniczony dzięki:

- korzystniejszemu o 6% kursowi walutowemu USD/PLN,
- zwiększeniu wolumenu sprzedaży złota" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016 r. wyniósł 370 mln zł wobec 497 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

>>> Czytaj też: Będą podwyżki w KGHM. Firma zakończyła negocjacje płacowe ze związkami