Wzrost produkcji przemysłowej w Chinach spowolnił w kwietniu do 6 proc. - podało chińskie Narodowe Biuro Statystyczne. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu rok do roku o 6,5 proc., a miesiąc do miesiąca wzrostu o 6,8 proc.

Wzrost inwestycji wyniósł w skali roku w kwietniu 10,5 proc., wobec oczekiwań na poziomie 10,9 proc. W pierwszym kwartale 2016 roku inwestycje w Chinach zwiększyły się o 10,7 proc.

Z danych widać spowolnienie inwestycji zwłaszcza w sektorze prywatnym, co w opinii analityków sugeruje, że prywatni przedsiębiorcy pozostają sceptyczni w ocenie przyszłej koniunktury chińskiej gospodarki. Inwestycje w tym sektorze zwiększyły się w kwietniu o 5,2 proc.

W opinii Narodowego Biura Statystycznego, dalsze utrzymywanie się spowolnienia w inwestycjach sektora prywatnego może zakłócić stabilny wzrost całej gospodarki, dlatego wymaga to bardzo pilnej uwagi.

Wzrost sprzedaży detalicznej w Chinach w kwietniu spowolnił do 10,1 proc., a analitycy spodziewali się wzrostu o 10,5 proc. w skali roku. W marcu sprzedaż detaliczna w tym kraju zwiększyła się o 10.5 proc.

W opinii ekonomistów, kwietniowe dane makro potwierdzają obawy o słabnące tempo wzrostu chińskiej gospodarki. Wzrost w Chinach spowolnił do najniższego tempa od 25 lat, a przyczyniły się do tego słaby popyt zarówno w samych Chinach, jak i za granicą, a także nadmierne moce produkcyjne chińskich fabryk i rosnące zadłużenie tamtejszej gospodarki. (PAP)