W sklad komitetu organizacyjnego BNK weszli m.in. ekskandydaci na prezydenta Białorusi Mikoła Statkiewicz i Uładzimir Niaklajeu, a także były przewodniczący Rady Najwyzszej (parlamentu) Białorusi Stanisłau Szuszkiewicz.

Zebranie założycielskie Białoruskiego Kongresu Nartodowego odbyło się na otwartej przestrzeni, ponieważ władze odmówiły organizatorom udostępnienia sali.

W toku zebrania jego uczestnicy oprócz decyzji o zjednoczeniu opozycji omówili także problemy wychodzenia Białorusi z kryzysu gospodarczego i kwestie związane z wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć jesienią tego roku. (PAP)