W sobotę agencja ratingowa Moody's utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1. Jednocześnie agencja obniżyła perspektywę ratingu ze stabilnej do negatywnej. 11 z 19 analityków ankietowanych przez PAP spodziewało się również obniżki samego ratingu.

"W ostatnich dniach nad rynkiem FX wisiało ryzyko obniżki polskiego ratingu przez Moody’s, więc decyzja agencji o utrzymaniu oceny wiarygodności polskiego długu (obniżono jedynie perspektywę) powinna przynieść odreagowanie i umocnienie PLN w kierunku 4,35/EUR. W przypadku korzystnych odczytów krajowych danych makro, w kolejnych dniach możemy być świadkami dalszego umocnienia PLN" - napisali w porannym komentarzu ekonomiści Banku Pekao.

Konrad Ryczko, analityk walutowy DM BOŚ również spodziewa się umocnienia polskiej waluty.

"Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy pozytywną reakcję na złotym i ok. 0,5-proc. umocnienie polskiej waluty wobec zagranicznych dewiz. Notowania EUR/PLN spadają o ok. 2,5-grosza oddalając się od ok. 3-miesięcznego szczytu. Lokalne wsparcie wypada w okolicach 4,37 PLN i w przypadku sforsowania tego zakresu można by oczekiwać próby zejścia do 4,3380 PLN" - napisał w porannej nocie.

"W szerszym kontekście decyzja Moody’s stanowi krótkoterminowy czynnik pro-popytowy dla polskich aktywów. Nie warto jednak liczyć na trwałą i mocną poprawę sentymentu wokół PLN z uwagi na czynniki ryzyka krajowego (perspektywa negatywna wskazuje na prawdopodobne obniżenie ratingu w trakcie kolejnej rewizji) oraz globalne zagrożenia (m.in. zbliżający się referendum dot. „Brexit’u”)" - dodał.

RENTOWNOŚCI POWINNY SPADAĆ

"W najbliższych dniach spodziewać się można kontynuacji spadków rentowności obligacji skarbowych, w przypadku DS0726 przynajmniej do 2,90 proc. Pozytywny wpływ na rynek powinny mieć zarówno publikowane kwietniowe miesięczne dane makroekonomiczne (dostrzegamy ryzyko nieco niższych odczytów będących efektem krótkoterminowego spowolnienia gospodarki), jak również zachowanie rynków bazowych" - napisali w komentarzu ekonomiści banku PKO BP.

"Czynnikiem sprzyjającym spadkom rentowności papierów skarbowych będzie również decyzja agencji Moody’s, która zgodnie z utrzymywaną przez nas strategią zdecydowała się +jedynie+ na obniżenie perspektywy ratingu Polski do negatywnej. Biorąc pod uwagę fakt, że część inwestorów obawiała się obniżenia ratingu, to w reakcji na decyzję rentowności obligacji w poniedziałek powinny spaść. Trudno jednak spodziewać się bardzo silnej reakcji, ponieważ czynniki ryzyka dla oceny kredytowej pozostają bez zmian" - dodali.

Ekonomiści Banku Pekao również spodziewają się spadku rentowności polskich obligacji.

"Potwierdzenie przez Moody’s polskiego ratingu na poziomie „A2” powinno być pozytywnym sygnałem dla krajowych obligacji, gdyż inwestorzy liczyli się z ryzykiem obniżki oceny wiarygodności polskiego długu. Jednocześnie niski odczyt PKB za I kw. 2016 r. spowodował, że część rynku widzi ryzyko dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce, co powinno utrzymywać rentowności krótkoterminowych papierów na niskich poziomach" - napisali w komentarzu.

"W najbliższych dniach oczekujemy rentowności obligacji skarbowych w przedziale 1,45-1,55 proc. (2Y), 2,05-2,20 proc. (5Y) oraz 2,80-3,00 proc. (10Y)" - dodali.

pn. pt. pt.
9.00 16.00 9.05
EUR/PLN 4,3862 4,4022 4,4193
USD/PLN 3,8750 3,8972 3,8977
CHF/PLN 3,9715 3,9904 4,0028
EUR/USD 1,1322 1,1296 1,1339
PS0418 1,50 1,52 1,52
PS0421 2,16 2,19 2,19
DS0726 2,99 2,98 2,98