"To jest kwestia jeszcze kilku tygodni, do połowy roku" - powiedział Franzkowiak dziennikarzom.

Spółki planują walne zgromadzenia około połowy czerwca i być może dopiero bezpośrednio wcześniej pojawiają się rekomendacje.

Wiceprezes dodał, że zarząd bierze pod uwagę wypłatę dywidendy pomimo straty, na którą wpływ miały odpisy. Jednak decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Długofalową politykę dywidendową Enea zawrze w przygotowywanej obecnie strategii.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Pod koniec października 2015 r. Enea kupiła w wyniku wezwania 64,57% akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka i razem z Enea Wytwarzanie posiada obecnie akcje stanowiące 66% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)