Grupa Azoty proponuje dzień dywidendy na 20 czerwca, wypłatę na 11 lipcaWarszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty rekomenduje walnemu zgromadzeniu wyznaczenie 20 czerwca jako dnia dywidendy oraz 11 lipca 2016 r. jako dnia wypłaty dywidendy, podała spółka.

"Proponuje się następujące daty związane z wypłatą dywidendy za rok obrotowy 2015:
- dzień 20 czerwca 2016 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- dzień 11 lipca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie walne zgromadzenie zaplanowane na 6 czerwca.

Wcześniej spółka podała w projektach uchwał o planowanym przeznaczeniu 83,32 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,84 zł na akcję.

"Przeznacza się zysk netto za rok 2015 w wysokości 209 054 968,10 zł na:
- dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 83 324 206,56 zł, co stanowi 0,84 zł na 1 akcję;
- kapitał zapasowy w kwocie 125 730 761,54 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok 2014 w wysokości 214,63 mln zł w całości na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy.

Grupa Azoty odnotowała 609,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 231,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 209,06 mln zł wobec 214,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)