Strata netto Getin Noble Banku wyniosła 18,27 mln zł w I kw. 2016 r.Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 18,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 128,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W pierwszym kwartale 2016 roku zysk netto Grupy Getin Noble Bank bez obciążeń z tytułu podatku bankowego wyniósł 20 mln zł. Zaraportowany wynik netto wyniósł -18 mln zł. Ujemny wynik był spowodowany m.in. objęciem banku w lutym i marcu br. obligatoryjnym podatkiem bankowym. Getin Noble Bank realizuje od marca 2016 roku plan trwałej poprawy rentowności (w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego). Fakt ten został potwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank wystąpił do Ministerstwa Finansów o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku bankowego zapłaconego za marzec" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 323,03 mln zł wobec 271,23 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 36,34 mln zł wobec 94,95 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale bank przeprowadził kompleksowe zmiany w organizacji i wdrożył nową strategię na lata 2016-2018. GNB kontynuował program wzmocnienia pozycji kapitałowej i rozpoczął plan trwałej poprawy rentowności.

"Osiągniecie strategicznych celów kapitałowych wiążę się m.in. z czasowym samoograniczeniem w zakresie działalności sprzedażowej, co przełożyło się na spadek wyniku prowizyjnego. Wykorzystujemy jednak ten czas na przebudowę oferty produktowej oraz sieci sprzedaży, co w opinii zarządu przyczyni się do wzrostu przychodowości w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Krzysztof Rosiński cytowany w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 71,97 mld zł na koniec I kw. 2016 r. wobec 70,76 mld na koniec I kw. 2015.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 135,16 mln zł wobec 113,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 14,9% na koniec marca br., natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec I kwartału br. wynosił 11,7%.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)