Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r: r do 22,03 mln zł w I kw. 2016 r.Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 22,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 20,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,11 mln zł wobec 7,37 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 tys. zł w I kw. 2016 r. wobec 1 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 26,25 mln zł wobec 67,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)