Zysk netto Boryszewa wzrósł r: r do 35,97 mln zł w I kw. 2016 r.Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Boryszew odnotował 35,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 26,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 44,24 mln zł wobec 36,82 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 66,31 mln zł wobec 49,91 mln zł zysku rok wcześniej.

"W poszczególnych segmentach operacyjnych, wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco:
- Segment Aluminium – wynik operacyjny 29,7 mln zł (18,9 mln zł w I kwartale 2015 roku),
- Segment Motoryzacja – wynik operacyjny 18,7 mln zł (8,4 mln zł w I kwartale 2015 roku),
- Segment Miedzi – wynik operacyjny 9 mln zł (3,3 mln zł za I kwartał 2015 roku),
- Segment Handel i pozostałe - wynik operacyjny 8,2 mln zł (1,8 mln zł w I kwartale 2015 roku),
- Segment Cynku i Ołowiu – wynik operacyjny 2,5 mln zł (7,5 mln zł za I kwartał 2015 roku),
- Segment Wyroby chemiczne – wynik operacyjny 0,7 mln zł (2,7 mln zł w I kwartale 2015 roku),
- Segment Działalność holdingowa – wynik operacyjny -0,3 mln zł (7,8 mln zł w I kwartale 2015 roku)" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 463,58 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 1 492,41 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Boryszew w I kwartale 2016 roku wyniosły 1 463,6 mln zł i były o 1,9% niższe od poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek przychodów dotyczył głównie spółek metalowych (w następstwie spadku cen metali) oraz w mniejszym stopniu spółek motoryzacyjnych (spowodowany mniejszą sprzedażą narzędzi). Grupa kapitałowa Boryszew zanotowała, względem analogicznego okresu roku poprzedniego niższy wolumen sprzedaży. Spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 1,4%" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 1,55 mln zł wobec 16,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Najważniejsze wydatki w majątek trwały dotyczyły spółek: Grupa Maflow (18,3 mln zł), Grupa BAP (13,6 mln zł), Impexmetal S.A. (12,6 mln zł).

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający ok. 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.

(ISBnews)