Korekta perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku była następstwem podobnej korekty dla perspektywy ocen ratingowych Polski, podano w komunikacie.

Zgodnie z treścią noty:

• ocena depozytów długoterminowych została utrzymana na poziomie A2, perspektywa została skorygowana na negatywną ze stabilnej,

• ocena depozytów krótkoterminowych została utrzymana na poziomie P-1,

• ocena zobowiązań (senior unsecured) została utrzymana na poziomie A3, perspektywa została utrzymana na poziomie stabilna,

• ocena zobowiązań programu MTN została utrzymana na poziomie (P)A3,

• ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu została utrzymana na poziomie (P)P-2,

• opinia o ryzyku kontrahenta została utrzymana na poziomie A2(cr)/P-1(cr).

"Utrzymanie ocen ratingowych depozytów i zobowiązań banku odzwierciedla oczekiwanie agencji Moody's do kontynuacji umiarkowanego wsparcia ze strony władz krajowych. Utrzymanie ocen banku wiąże się według Moody's z dobrą jakością aktywów oraz adekwatnym poziomem pokrycia odpisem kredytów z rozpoznaną utratą wartości, które to parametry poprawiały się w ostatnich latach. Jednocześnie agencja Moody's wskazuje, że bank wzmacniał swoją bazę kapitałową" - podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)